سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش بی عمل مانند کمان بی زه است . [امام علی علیه السلام]

 

هوالمعبود

هر چه دایره ادراک خویش را در وسعت تو به جریان می کشانم ، باز کم می آورم . تو در دایره ی ادراک من حقیر آنقدر بزرک می نمایی که چشمان تنگ معرفت من خیس شرمساری اند . باز خویشتن، مرا به مسلخ محاکمه میکشد . سر تمام دانسته هایم فریاد می کشد که : آی آیا اگر تو برای هر تعدی خویش در برابر این همه عظمت، تمام عمر خویش را گریه کنی سزاوار نیستی؟ و من میدانم که او که روی به روی من ایستاده خویشتن من است او راست میگوید و اگر من به اندازه ی یک عمر برای یک معصیت خویش گریه کنم باز کم است . من این را از دریچه ی تنگ معرفت خویش دریافته ام. اما وای به حال روزی که تمام پرده های نادانسته ها کنار برود و من تو را آن چنان که هستی بیابم ...

اما من از همین دریجه ی تنگ معرفت خویش به وسعت عطوفت تو، ای خدای مهربان من پی برده ام تو خویش میدانی که من جز تو کسی را ندارم . وتو تمام هستی منی . این را خوب دریافته ام ومیدانم که اولین گام است وتا به تو رسیدن خیلی راه است . وتو میدانی که گاهی آنقدر تنها می شوم که این خویشتن محاکمه گر نیز مرا به حال خود رها میکند .و من باز از تنهایی خویش ، از این که تو تمام هستی منی غافل می شوم .

آه از این همه غفلت ...آه از تمام لحظه هایی که تو شاهد غفلتم هستی . تو می دانی که من معنی توکل را می دانم تو خوب میدانی که من معنی اخلاص را میدانم ، تو تمام دانسته های مرا میدانی . و وای به حال روزی که مرا به خاطر تمام دانسته هایم مواخذه کنی .میدانم که هیچ پاسخی نخواهم داشت جز اینکه بگویم " الهی وربی من لی غیرک "

 

 


نوشته شده توسط زهرا 88/4/19:: 11:56 عصر     |     () نظر