سفارش تبلیغ
صبا ویژن
در هر یک از امّت من که نه دانشمند است و نه دانشجو، خیری نیست . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

هوالقریب

او در همین نزدیکی هاست ...

اگرچه چشمان مرا یارای دیدار او نیست، اگرچه مشام جانم کور شده . اما ایمان دارم که او همین نزدیکی هاست و ثانیه ثانیه ی عمر مرا ورق می زند وگوشه ی هر ثانیه یک گل محبت ترسیم میکند ...

 اوهمین نزدیکی هاست وهیچ گاه از تورق تکراری عمر من خسته نخواهد شد. او منتظر تغییر است ، منتظر تحولی برای سفری عظیم که برایم تدارک دیده است . درتمام اوراق دفتر غفلتم با قلم سرخ اخطارش نهیبی زده اما من...

او هرگز از من واز غفلت مکررم نا امید نمی گردد . آنچه ازتمام روزهای عمرم توشه کرده ام یک بغل خار پشیمانی است وهزارو هزاران بار شرمساری...

او بالای سر تمام لحظاتم چشم به راه بندگی است ،او مرا به چشم آنچه می توانم باشم نگاه می کند نه آنچه هستم ! او به من مهربانترین است .دمن یقین دارم بهترین تقدیرها برایم رقم می زند ،همه ی قدرت عالم در دست اوست وهیچ چیز از چشم او پوشیده نیست .  اوبرای من کافیست. زندگی با تکیه به او هیچ گاه به کامم تلخ نخواهد شد .و این طعم شیرین توکل است...

"...واعتصمو باالله هو مولاکم فنعم المولی ونعم النصیر"


نوشته شده توسط زهرا 88/4/11:: 3:1 صبح     |     () نظر